โครงการอบรมฟรีทำดีเพื่อแผ่นดินครั้งที่ 45 “Occupational Disease by Department of Labour Protection and Welfare” โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ ฉบับกองความปลอดภัยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน [เปิดรับสมัคร]

21 พฤศจิกายน 2023 0 Comments

15 ธันวาคม 2566

📣 Piyamanee Training Center ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา โครงการอบรมฟรี ทำดีเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 45 “Occupational Disease by Department of Labour Protection and Welfare” โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ ฉบับกองความปลอดภัยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน