โครงการอบรมฟรีทำดีเพื่อแผ่นดินครั้งที่ 44 “Basic Electricity Safety For Safety Officer” พื้นฐานความปลอดภัยในการทำงานด้านไฟฟ้า สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกระดับ

1 พฤศจิกายน 2023 0 Comments

24 พฤศจิกายน 2566

📣 Piyamanee Training Center ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา โครงการอบรมฟรี ทำดีเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 44 “Basic Electricity Safety For Safety Officer” พื้นฐานความปลอดภัยในการทำงานด้านไฟฟ้า สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกระดับ