โครงการอบรมฟรีทำดีเพื่อแผ่นดินครั้งที่ 43 “Introduction of Thailand Dangerous Goods Transport” กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตรายในประเทศไทย ตามข้อกำหนด ADR

1 พฤศจิกายน 2023 0 Comments

10 พฤศจิกายน 2566

📣 Piyamanee Training Center ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา โครงการอบรมฟรี ทำดีเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 43 “Introduction of Thailand Dangerous Goods Transport” กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตรายในประเทศไทย ตามข้อกำหนด ADR