หลักสูตร “ISO KPI Key Performance Indicators การประเมินบริบทสำหรับองค์กร & DCC Document Control Clerk เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร”

1 พฤศจิกายน 2023 0 Comments

10 พฤศจิกายน 2566

📣 Piyamanee Training Center ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา ในหัวข้อหลักสูตร “ISO KPI Key Performance Indicators การประเมินบริบทสำหรับองค์กร & DCC Document Control Clerk เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร”