หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

1 พฤศจิกายน 2023 0 Comments

29 พฤศจิกายน 2566

📣 Piyamanee Training Center ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา ในหัวข้อ ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า