โครงการทำดีเพื่อพ่อ ปีที่ 6 รุ่นที่ 8 “เสริมทักษะความรู้การปฏิบัติงานในที่สูง”

29 กันยายน 2023 0 Comments

10-11 ตุลาคม 2566

📣 Piyamanee Training Center ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา โครงการทำดีเพื่อพ่อ ปีที่ 6 รุ่นที่ 8 “เสริมทักษะความรู้การปฏิบัติงานในที่สูง”