โครงการอบรมฟรีทำดีเพื่อแผ่นดินครั้งที่ 41 “Safety When Working with Chemicals and Decontamination” ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีและการขจัดสิ่งปนเปื้อน

18 กันยายน 2023 0 Comments

20 ตุลาคม 2566

📣 Piyamanee Training Center ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา โครงการอบรมฟรี ทำดีเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 41 “Safety When Working with Chemicals and Decontamination” ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีและการขจัดสิ่งปนเปื้อน