โครงการอมรมฟรีทำดีเพื่อแผ่นดินครั้งที่ 37 “OCCUPATION DISEASE” โรคจากการประกอบอาชีพและกฏหมายเกี่ยวกับยาสามัญในโรงงานอุตสาหกรรม

24 สิงหาคม 2023 0 Comments

22 สิงหาคม 2566

📣 Piyamanee Training Center ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา โครงการอบรมฟรี ทำดีเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 37 “OCCUPATION DISEASE” โรคจากการประกอบอาชีพ และ กฏหมายเกี่ยวกับยาสามัญในโรงงานอุตสาหกรรม