โครงการอบรมฟรีทำดีเพื่อแผ่นดินครั้งที่ 39 “THE EMPOWERMENT OF SAFETY INSTRUCTOR TECHNIQUE” เทคนิคการเป็นวิทยากรความปลอดภัยที่ทรงพลัง

24 สิงหาคม 2023 0 Comments

22 กันยายน 2566

📣 Piyamanee Training Center ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา โครงการอบรมฟรี ทำดีเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 39 “OCCUPATION DISEASE” โรคจากการประกอบอาชีพ และ กฏหมายเกี่ยวกับยาสามัญในโรงงานอุตสาหกรรม