โครงการอบรมฟรีทำดีเพื่อแผ่นดินครั้งที่ 38 “CHEMICAL SAFETY TRAINING COURSE PART IX” (ภาคต่อ ADR) ในหัวข้อ INTRODUCTION OF DANGEROUS GOODS TRANSPORT การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก

24 สิงหาคม 2023 0 Comments

15 กันยายน 2566

📣 Piyamanee Training Center ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา โครงการอบรมฟรี ทำดีเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 38 “CHEMICAL SAFETY TRAINING COURSE PART IX” (ภาคต่อ ADR) ในหัวข้อ INTRODUCTION OF DANGEROUS GOODS TRANSPORT การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก