หลักสูตร ผู้ตรวจประเมินภายในการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต “Process Safety Management (PSM) Internal Auditor”

24 สิงหาคม 2023 0 Comments

29 กันยายน 2566

📣 Piyamanee Training Center ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา ในหัวข้อ “Process Safety Management (PSM) Internal Auditor” ผู้ตรวจประเมินภายในการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต