โครงการอมรมฟรีทำดีเพื่อแผ่นดินครั้งที่ 36 “CHEMICAL SAFETY TRAINING COURSE PART VIII” การบริหารจัดการให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ADR

18 สิงหาคม 2023 0 Comments

18 สิงหาคม 2566

📣 Piyamanee Training Center ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา โครงการอบรมฟรี ทำดีเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 36 “CHEMICAL SAFETY TRAINING COURSE PART VIII” การบริหารจัดการให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ADR