โครงการอบรมฟรี ทำดีเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 35 “Preparation of Regulations and Manuals for Working at Height” (การจัดทำข้อบังคับและคู่มือการปฏิบัติงานในที่สูง)

10 สิงหาคม 2023 0 Comments

10 สิงหาคม 2566

📣 Piyamanee Training Center ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา โครงการอบรมฟรี ทำดีเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 35 “Preparation of Regulations and Manuals for Working at Height” (การจัดทำข้อบังคับและคู่มือการปฏิบัติงานในที่สูง)