โครงการอบรมฟรี ทำดีเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 34 หลักสูตร “ATMOSPHERIC HAZARD MAMNAGEMENT IN CONFINED SPACE CLASS 2” (การจัดการสภาพอากาศในพื้นที่อับอากาศ)

31 กรกฎาคม 2023 0 Comments

31 กรกฏาคม 2566

📣 Piyamanee Training Center ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา โครงการอบรมฟรีทำดีเพื่อแผ่นดินครั้งที่ 34 หลักสูตร “ATMOSPHERIC HAZARD MAMNAGEMENT IN CONFINED SPACE CLASS 2” (การจัดการสภาพอากาศในพื้นที่อับอากาศ)