โครงการอบรมฟรี ทำดีเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 33 หลักสูตร “PROCESS SAFETY MANAGEMENT (PSM) ” Part II

29 มิถุนายน 2023 0 Comments

11 กรกฏาคม 2566

📣 Piyamanee Training Center ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา โครงการอบรมฟรีทำดีเพื่อแผ่นดินครั้งที่ 33 หลักสูตร “PROCESS SAFETY MANAGEMENT (PSM) ” Part II