โครงการอบรมฟรี ทำดีเพื่อแผ่นดินครั้งที่ 32 หลักสูตร การจัดการกับสารเคมีในภาคอุตสาหกรรม

29 มิถุนายน 2023 0 Comments

7 กรกฏาคม 2566

📣 Piyamanee Training Center ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา โครงการอบรมฟรีทำดีเพื่อแผ่นดินครั้งที่ 32 อบรม CHEMICAL Part VII หลักสูตร “CHEMICAL MANAGEMENT การจัดการสารเคมีในภาคอุตสาหกรรม