โครงการอบรมฟรี ทำดีเพื่อแผ่นดินครั้งที่ 31 หลักสูตรไฟฟ้า การเขียนขั้นตอนการตัดแยกแหล่งพลังงานอันตราย (LOTO Procedure)

3 มิถุนายน 2023 0 Comments

30 มิถุนายน 2566

📣 Piyamanee Training Center ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา โครงการอบรมฟรีทำดีเพื่อแผ่นดินครั้งที่ 31 หลักสูตร “EMERGENCY PREPARENESS AND RESPONSE” (การเตรียมความพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน)

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม

ตารางอบรมเดือน มิถุนายน