โครงการอบรมฟรี ทำดีเพื่อแผ่นดินครั้งที่ 30 อบรม ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี Part 6 (ต่อ) การเตรียมความพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน

3 มิถุนายน 2023 2 Comments

23 มิถุนายน 2566

📣 Piyamanee Training Center ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา โครงการอบรมฟรีทำดีเพื่อแผ่นดินครั้งที่ 30 หลักสูตร “EMERGENCY PREPARENESS AND RESPONSE” (การเตรียมความพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน)

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม

ตารางอบรม เดือนมิถุนายน

2 thoughts on “โครงการอบรมฟรี ทำดีเพื่อแผ่นดินครั้งที่ 30 อบรม ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี Part 6 (ต่อ) การเตรียมความพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน”

Comments are closed.