โครงการอบรมฟรีทำดีเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 28 อบรม “กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการจัดเตรียมรายงาน“ (ผู้สมัครเต็มจำนวน)

2 มิถุนายน 2023 0 Comments

“Occupational Health And Safety Laws,
work environment measurement and reporting”

กำหนดการวันอบรม

ตารางอบรม เดือน มิถุนายน