โครงการอบรมฟรีทำดีเพื่อแผ่นดินครั้งที่ 24 “PSM PROCESS SAFETY MANAGEMENT”

3 พฤษภาคม 2023 0 Comments

📣 Piyamanee Training Center ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา โครงการอบรมฟรีทำดีเพื่อแผ่นดินครั้งที่ 24 “หลักสูตร PSM PROCESS SAFETY MANAGEMENT” วันที่ 11 พฤษภาคม 2566

กำหนดการสัมมนา

“PSM PROCESS SAFETY MANAGEMENT”

  วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ปิยะมณี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์  จังหวัดระยอง