โครงการอบรมฟรีทำดีเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 27 “EMERGENCY PREPARENESS AND RESPONSE” (การเตรียมความพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน)

3 พฤษภาคม 2023 0 Comments

26 พฤษภาคม 2566

📣 Piyamanee Training Center ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา โครงการอบรมฟรีทำดีเพื่อแผ่นดินครั้งที่ 27 หลักสูตร “EMERGENCY PREPARENESS AND RESPONSE” (การเตรียมความพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน) วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม

กำหนดการสัมมนา

“EMERGENCY PREPARENESS AND RESPONSE” (การเตรียมความพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน)

  วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ปิยะมณี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์  จังหวัดระยอง