โครงการอบรมฟรี ทำดีเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 22 “ISO 45001 : 2018 ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย”

7 มีนาคม 2023 0 Comments

วันที่ 31 มีนาคม 2566

📣Piyamanee Training Center หลักสูตร “โครงการอบรมฟรี ทำดีเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 22 ““ISO 45001 : 2018 ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย”
วันที่ 31 มีนาคม เวลา 08.30 – 16:30 น.