โครงการ อบรมฟรี ทำดีเพื่อแผ่นดิน คร้ังที่ 17 หลักสูตรแนวทางอบรม หลักสูตรจป. หัวหน้างาน จป.บริหาร ตามกฎหมาย และการเลือกใช้ การใช้งาน การบำรุงรักษาอุปกรณ์ PPE

7 มีนาคม 2023 0 Comments

22 มีนาคม 2566

โครงการอบรมฟรี ทำดีเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 17 หลักสูตรแนวทางอบรม หลักสูตรจป. หัวหน้างาน จป.บริหาร ตามกฎหมาย และการเลือกใช้ การใช้งาน การบำรุงรักษาอุปกรณ์ PPE