โครงการ อบรมฟรีทำ ดีเพื่อแผ่นดิน คร้ังที่ 15 หลักสูตร “ความรู้ความเข้าใจในระบบ ISO 9001 : 2015”

7 มีนาคม 2023 0 Comments

16 มีนาคม 2566

หลักสูตร “โครงการอบรมฟรี ทำดีเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 15 หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจในระบบ ISO 9001 : 2015 การอบรมครั้งนี้เน้นย้ำให้แก่ ผู้ที่สนใจระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน