โครงการ อบรมฟรี ทำดีเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 19 หลักสูตร สัมมนาให้ความรู้ทางกฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act )

21 กุมภาพันธ์ 2023 0 Comments

24 มีนาคม 2566

หลักสูตร “โครงการอบรมฟรี ทำดีเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 19 หลักสูตร สัมมนาให้ความรู้ทางกฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act )