โครงการ อบรมฟรี ทำดีเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 13 หลักสูตรการทำงานบนที่สูง เรื่อง ความเสี่ยงของการทำงานบนที่สูงและการใช้การอุปกรณ์ยับยั้งการตก Risks of working at height and use fall protection

21 กุมภาพันธ์ 2023 0 Comments

10 มีนาคม 2566

📣Piyamanee Training Center หัวข้ออบรม ความเสี่ยงของการทำงานบนที่สูงและการใช้การอุปกรณ์ยับยั้งการตก Risks of working at height and use fall protection

กำหนดการวันอบรม

เวลารายละเอียด
08.00-08.30 น.ลงทะเบียน
08.30-09.00 น.กล่าวต้อนรับและเปิดงาน
09.00-12.00 น.วิทยากร บรรยาย
12.00-13.00 น.พักรับประทานอาหาร
13.00 -17.00 น.วิทยากร บรรยาย
16.00-16.30 น.ประเมินการอบรมเพื่อรับประกาศศนียบัตร
หมายเหตุ 10.30 น. – 10.45 น. พักเบรคภาคเช้า 14.30 น. – 14.45 น. พักเบรคภาคบ่าย

ติดต่อสอบถามได้ที่
091 – 7983-312 คุณอัญ / คุณกวาง