โครงการอบรมฟรี ทำดีเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 11 “หลักสูตร Care & Maintenance of Protective Ensembles for Fire Fighting Course การซัก การทำความสะอาดและบำรุงรักษา ชุดพจญเพลิง ชุดป้องกันสารเคมี ชุดเทคนิค และนวัตกรรมตามข้อกำหนดสากล”

1 กุมภาพันธ์ 2023 0 Comments

21 กุมภาพันธ์ 2566

ขอประชาสัมพันธ์
📣Piyamanee Training Center “โครงการอบรมฟรี ทำดีเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 11 “หลักสูตร Care & Maintenance of Protective Ensembles for Fire Fighting Course การซัก การทำความสะอาดและบำรุงรักษา ชุดพจญเพลิง ชุดป้องกันสารเคมี ชุดเทคนิค และนวัตกรรมตามข้อกำหนดสากล “
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น.

เวลารายละเอียด
08.00-08.30 น.ลงทะเบียน
08.30-09.00 น.กล่าวต้อนรับและเปิดงาน
09.00-12.00 น.วิทยากร บรรยาย
12.00-13.00 น.พักรับประทานอาหาร
13.00 -16.20 น.วิทยากร บรรยาย
16.20-16.30 น.ประเมินการฝึกอบรมเพื่อรับประกาศศนียบัตรตามเกณฑ์

หมายเหตุ 10.30 น. – 10.45 น. พักเบรคภาคเช้า 14.30 น. – 14.45 น. พักเบรคภาคบ่าย