โครงการอบรมฟรี ทำดีเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 12 “หลักสูตร ISO9001 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM”

1 กุมภาพันธ์ 2023 0 Comments

24 กุมภาพันธ์ 2566

หลักสูตรอบรม

  • Requirement
  • IA & MRW
  • Risk & Opportunity
  • Need & expectation

ติดต่อสอบถาม คุณกวาง 06 1114 9388 / คุณอัน 06 4683 0327
หมายเหตุ : ผู้ที่เข้าอบรมครบตามกำหนด จึงจะมีสิทธิได้รับวุฒิบัตร