โครงการอบรมฟรี ทำดีเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 10 “หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี Part II การจัดทำเอกสารความปลอดภัย SDS ( Safety Data Sheet) และความรู้เบื้องต้นระบบGHS&SIGN “

11 พฤศจิกายน 2022 0 Comments

17 กุมภาพันธ์ 2566

ขอประชาสัมพันธ์
📣Piyamanee Training Center “หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี Part II การจัดทำเอกสารความปลอดภัย SDS ( Safety Data Sheet) และความรู้เบื้องต้นระบบGHS&SIGN “
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น.

กำหนดการวันอบรม

เวลารายละเอียด
08.00-08.30 น.ลงทะเบียน
08.30-09.00 น.กล่าวต้อนรับและเปิดงาน
09.00-12.00 น.วิทยากร บรรยาย
12.00-13.00 น.พักรับประทานอาหาร
13.00 -16.00 น.วิทยากร บรรยาย
16.00-16.15 น.ประเมินการฝึกอบรมเพื่อรับประกาศศนียบัตรตามเกณฑ์
หมายเหตุ 10.30 น. – 10.45 น. พักเบรคภาคเช้า 14.30 น. – 14.45 น. พักเบรคภาคบ่าย

ติดต่อสอบถามได้ที่
065 205 5930 คุณธนากร
061-1149-388 คุณถนอมลักษณ์