โครงการอบรมฟรี ทำดีเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 9 “หลักสูตร การป้องกันอันตราย LOTO การตัดแยกพลังงาน เคมี (วาล์ว), ไฟฟ้า(พลังงาน)”

11 พฤศจิกายน 2022 0 Comments

14 กุมภาพันธ์ 2566

📣Piyamanee Training Center ขอประชาสัมพันธ์ หลักสูตร โครงการอบรมฟรี ทำดีเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 9 หลักสูตร “การป้องกันอันตราย LOTO การตัดแยกพลังงาน เคมี (วาล์ว), ไฟฟ้า (พลังงาน)” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16:00 น.

กำหนดการวันอบรม

เวลารายละเอียด
08.00-08.30 น.ลงทะเบียน
08.30-09.00 น.กล่าวต้อนรับและเปิดงาน
09.00-12.00 น.วิทยากร บรรยาย
12.00-13.00 น.พักรับประทานอาหาร
13.00 -17.00 น.วิทยากร บรรยาย
16.00-16.15 น.ประเมินการอบรมเพื่อรับประกาศศนียบัตร
หมายเหตุ 10.30 น. – 10.45 น. พักเบรคภาคเช้า 14.30 น. – 14.45 น. พักเบรคภาคบ่าย