อบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และการ cpr เบื้องต้น (First Aid, CPR & AED)

4 พฤศจิกายน 2022 0 Comments

16 ธันวาคม 2565

ขอประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร อบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาล การเคลื้อนย้ายผู้ป่วย และการ cpr เบื้องต้น (First Aid, CPR & AED)
วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.