อบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ การใช้งานอุปกรณ์เทคนิคในที่อับอากาศ โดยคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ

2 พฤศจิกายน 2022 0 Comments

25 พฤศจิกายน 2565

📣Piyamanee Training Center หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ” การใช้งานอุปกรณ์เทคนิคในที่อับอากาศ โดยคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ”
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ติดต่อสอบถามได้ที่
065-7050-680 ธาราทิพย์
061-1149-388 ถนอมลักษณ์