19 สิงหาคม 2567

📣 Piyamanee Training Center ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา โครงการอบรมฟรี ทำดีเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 56 “ความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักร ในงานอุตสาหกรรมและงานก่อสร้าง”