24 มิถุนายน 2567

📣 Piyamanee Training Center ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา โครงการอบรมฟรี ทำดีเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 54 “ความปลอดภัยในการทำงานเชื่อม, ตัด, เจียร”