22 มีนาคม 2567

📣 Piyamanee Training Center ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา โครงการอบรมฟรี ทำดีเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 52 “จป.วิชาชีพ ต้องดำเนินการอย่างไรตามกฏหมายความปลอดภัยฯ ปี ๒๕๖๕”